Nạp tiền nhanh


Các bước nạp tiền:

1-Chuyển tiền : 

2-Làm lệnh nhận điểm:

Tiền được tính theo mức giá

30,000 40,000 50,000

Ví dụ: Bạn chuyển 3 triệu VNĐ :  thì bạn sẽ có 3.000 trong trò chơi.

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Chuyển tiền theo thông tin ngân hàng bên dưới sau đó làm lệnh nhận điểm

Liên Hệ ZALO để lấy STK và làm lệnh nạp tiền